Alla våra nordiska gränsregioner har potential att skapa större dynamik i näringslivet, ekonomisk tillväxt och nya jobb. Ett av de starkaste argumenten för att lösa gränshinder är regional utveckling längs gränserna. För att företagare och anställda i Sverige och Norge ska se respektive grannland som en möjlighet för fler affärer eller nya jobb måste formella och informella gränshinder lösas eller kommuniceras bort.

Gränshinderarbetet bedrivs inom det nordiska samarbetet, men EU sätter många gånger agendan för Sveriges handelsfrågor. Island är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2019. Historiskt har medborgaren varit i fokus i gränshinderarbetet, men nu har näringslivet lyfts fram på nordisk nivå.

Aktuella gränshinder

Här hittar du våra aktuella gränshinder. De gränshinder vi arbetar med just nu är Kö vid tullstation, Ambulans över gränsen och Temporär import av häst.
Läs mer

Lösta gränshinder

Här finner du några exempel på lösta gränshinder. Företagare har fått tillstånd att importera laxyngel från Norge, Norsk importmoms, Ambulanshelikoptertransport över gränsen och Kostsam klädimport.

Läs mer

 

 

Gränshinderarbetet i Norden

Arbetet med att undanröja gränshinder handlar om att skapa ett öppnare Norden Det ska gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att riskera att hamna mellan stolarna eller hindras av oklara lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar alla parter.

Läs mer


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12